Kardiologia | Choroby Wewnętrzne

dr n. med. Teresa Kowalewska-Twardela

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Kardiolog
Specjalista Angiolog

 • Konsultacje i leczenie specjalistyczne schorzeń układu krążenia:
  • nadciśnienie tętnicze
  • wady serca
  • choroba niedokrwienna serca
  • arytmie
  • miażdżyca naczyń obwodowych
 • Przygotowanie kardiologiczne i kwalifikacja pacjentów do zabiegów operacyjnych
 • Diagnostyka nieinwazyjna chorób serca - wykonywanie EKG i USG wraz z interpretacją wyników

Przebieg edukacji i pracy zawodowej:

 • Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, angiologia
 • Certyfikat w zakresie echokardiografii serca
 • Konsultant z zakresu kardiologii w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyń i Angiologii oraz Klinice Onkologii GCM, Katowice -Ochojec
 • Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 1995 roku

dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM

Kardiolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych

Zaintersowania zawodowe:

 • Choroba wieńcowa
 • Miażdżyca
 • Zaburzenia gospodarki lipidowej (hiperlipidemia)
 • Stany nadkrzepliwości (trombofilie) 
 • Nadciśnienie tętniczeWady sercaZaburzenia rytmu serca


Przebieg edukacji i pracy zawodowej:

 • Od 2004 r. pracuje w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 
 • Od 2019 r. jest ponadto Kierownikiem Zakładu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych SUM w Bytomiu. 
 • Od 2019 r. jest członkiem Komitetu Badań Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Hudzik jest autorem ponad 100 artykułów opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach. Jest ponadto współautorem kilku monografii, w tym podręcznika Interna Szczeklika.

Przebieg pracy zawodowej

 • 2003 r. – Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach – dyplom lekarza
 • 2008 r. – Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – stopień doktora nauk medycznych
 • 2010 r. – uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych
 • 2015 r. – uzyskanie tytułu specjalisty kardiologa
 • 2017 r. – Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 2019 r. – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – profesor uczelni

dr n. med. Łukasz Siedlecki

Kardiolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych

 • Konsultacje specjalistyczne w zakresie schorzeń układu krążenia 
 • Leczenie schorzeń układu krążenia 
 • Wykonywanie badania echokardiograficznego

Przebieg edukacji i pracy zawodowej:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu - dyplom lekarza, 2008r. 
 • Uzyskanie tytułu Specjalisty Chorób Wewnętrznych, 2015r. 
 • Uzyskanie tytułu Kardiologa, 2019r. 
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu - uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 2021r. 
 • Obecnie starszy asystent II Oddziału Kardiologii i Angiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu